Zgodovina verzij dotBusiness desktop

Zadnja verzija: 6.2.80

6.2.80

bug – naročilo kupca ima zdaj dodano polje popust
bug – devni nalog za proizvodnjo ima zdaj polje popust
dev – dobavnica ima zdaj zavihek rvc
dev – račun ima zdaj zavihek rvc

6.2.79

bug – dogodki – servisni dogodek ne manjkajo več gumbi pri uporabi, vredu in prekliči

6.2.78

bug – predračuni – zdaj so vsi zneski zaokroženi na 2 decimalki
bug – proizvodnja – delovni nalogi – zavihek navodila je zdaj izbrisan spodnji del za prevzem naprave

6.2.77

bug – kartica artikla zdaj ob dvokliku na prejemnico ne javi napake
bug – proizvodnja – delovni nalogi – zdaj deluje podpisovanje
bug – prejeta pošta – zavihek projekti, zdaj izbriše prazne postavke prejetih dokumentov
dev – program si zdaj zapomni skupino ob izhodu iz programa
bug – predračuni – zdaj v zavihku rvc ob kliku na kodo artikla ne javi več napake
dev – proizvodnja – dodana ikona pregled porabe časa, odpravljena napaka pri pregledu ob izpolnjenem pogoju predviden datum odpreme
dev – proizvodnja – delovni nalog – ob pripenjanju TL na artikel zdaj kopira datume v TL
dev – proizvodnja – delovni nalogi – iskanje v seznamu zdaj deluje tudi po št. naročila
dev – proizvodnja – delovni nalogi – zavihek poraba časa ima zdaj drsnik za pomik po seznamu meritev
bug – proizvodnja – naročila kupcev – odpravljena napaka pri iskanju po vseh kriterijih
dev – proizvodnja – naročila kupcev – dodani gumbi v seznamu za kronološko filtriranje in vrsto naročila
dev – proizvodnja – naročila kupcev – dodano polje navodila in na DN enako, seznam naročil zdaj osveži po zaključku z desnim klikom
dev – projekti – zavihek prejeti dokumenti – zdaj z dvoklikom na postavko odpreš dokument
dev – statistike – pregled odgodkov dodan filter po kategoriji dogodkov
bug – dogodek – zdaj pravilno prikaže gumbe pri FHD ločljivosti

6.2.76

dev – nov build

6.2.75

bug – knjiga pošte – zavihek projekti – popravek da ne shranjuje praznih vrstic projekta

6.2.74

dev – statistike – pregled odgodkov ima dodan parameter vrsta dogodkov
dev – predračuni – dodano med postavkami polje znesek (izračunan količina x cena s popustom)
dev – predračuni – dodan zavihek RVC v katerem vidna kalkulacija
bug – nastavitve – proizvodnja – zdaj shrani tiskanje priponk TL
dev – pregled TL – dodan filter od/do datuma odpreme, ter od/do stroja/sredstva in podatek stroja tudi na izpis. Postavke katere rok je že mimo obarva rdeče (polje kjer je rok).
dev – šifranti – vrsta dogodka – dodana izbira vrste dogodka (M-proizvodnja, S-servis, P-sestanek)
dev – proizvodnja – delavci – dodana sredstva/resources za delavca po dnevih
dev – stroji preimenovani v delovna sredstva, stroju dodana sredstva po dnevih (Resource-sredstva)
dev – sredstav . stroju dodan seznam kompatibilnih sredstev
bug – seznam proizvodnjih nalogov ima zdaj pravilno prikazan status
bug – seznam proizvodnih naročil si zdaj zapomni širine stolpcev
bug – proizvodna naročila – pri izvozu v dn zdaj kopira vse podatke
bug – prozvodna naročila – seznamu naročil z desnim klikom odpre TL
bug – proizvodna naročila – v toku dokumentov zdaj kaže pravi dn
bug – knjiga pošte – zavihek projekti – zdaj shrani predhodno prejeti dokument ko preideš na ta zavihek

6.2.73

bug – predračun – pri tiskanju ali izvozu samodejno shrani
dev – konsignacija – dodane prenosnice za konsignacijo
dev – nastavitve dodano število decimalnih mest za količine v dokumentih
bug – dogodek in dn pri izvozu nimata več možnosti konsignacijskih skladišč
bug – zaloge – pregled zaloge ne upošteva več konsignacijskih skladišč

6.2.72

bug – proizvodnja – delovni nalog – pravo vnosno okno za proizvodnjo
bug – proizvodnja – delovni nalog – uvoz naročila kupca

6.2.71

dev – knjiga prejete pošte – dodana možnost uvoza več prejemnic
bug – dogodek – samodejno izračunavanje roka izdelave
bug – dobavnica – onemogočena izbira konsignacijskega skladišča
bug – prejemnica – onemogočena izbira konsignacijskega skladišča
bug – dogodek – prikaz v ločljivosti FHD zdaj prikaže pravilno
bug – delovni nalog – prikaz v ločljivosti FHD zdaj prikaže pravilno
dev – proizvodnja – naročilo kupca – v seznamu artiklov dodan podatek predviden datum proizvodnje
dev – proizvodnja – naročilo kupca pripeti teh. list na artikel ima dodana gumba za pomik posameznik postavk teh. lista
dev – proizvodnja – naročilo kupca – dodano polje opis
dev – proizvodnja – delovni nalog – vnosno okno poenoteno z naročilom kupca. Delovni nalog ima vrsto za proizvodnjo

6.2.70

šifranti – teksti – urejeno da išče le po prvih 256 znakih
prejemnica – pri uvozu eračuna se zdaj okno prikaže pravilno pri FHD ločljivosti
proizvodnja – dodano naročilo kupca – seznam naročil in dodana funkcionalnost enaka kot v dogodku.
delovni nalog – dodan podatek datetime na izpis
dogodek – dodan podatek rok izvedbe in se samodejno izpolni glede na kategorijo dogodba (v šifrantu vrst dogodkov)

6.2.69

bug – šifranti – naprave – zavihek oprema pri dodajanju odpravljena napaka
dev – šifranti artiklov – dodano polje kombinirana numenklatura v zavihku intrastat

6.2.68

bug – šifranti artiklov popravki na strukturi
baze

6.2.67

bug – delovni nalog je zdaj pravilno prikazano
okno pri nižjih ločljivostih

6.2.66

bug – projekti – zavihek prejeti dokumenti – odpravljena napaka pri dodati novem dokumentu pokaže seznam je prazen
bug – dogodek – izvoz v dobavnico zdaj pravilno odšteva razliko med izdanim in količino na dogodku

6.2.65

dev – v nastavitvah pod zavihkom projekti dodana nova možnost kalkulacije za posamezno vrsto dokumenta na projektu. Možnosti so (obračun, strošek, brez)
dev – dogodek ima zdaj v toku dokumentov zavihek vsi povezani dokumenti v katerem so vidni vsi naprej povezani uvoženi ali izvoženi dokumenti
bug – interna poraba – zdaj v primeru uvoza dokumenta vezanega na projekt, lahko projekt izbrišeš v interni porabi
dev – dogodek – postavke dogodka imajo dodano polje izdano, katero beleži izdane artikle pri izvozu v dobavnico. V primeru izdanih artiklov v enaki ali večji količini se postavka zaključi

6.2.64

bug – statistike – pregled dokumentov – odpravljena napaka pri pregledu dokumentov ob hkratni izbiri računov in blagajniških računov
bug – delovni nalogi – zavihek poraba časa – dodan gumb za dodajanje zapisov porabe časa

6.2.63

dev – računi – dodano polje serijske številke na izpis kot memobox
dev – dobavnice – dodano polje serijske številke na izpis kot memobox
bug – računi – popravljena pozicija izibirnih polj na dodatne tekste v zavihku tekst
bug – predračuni – popravljena pozicija izibirnih polj na dodatne tekste v zavihku tekst

6.2.62

dev – predračuni dodano polje kontaktna oseba in njeni podatki na izpis
dev – predračuni imajo zdaj v seznamu predračunov znesek brez ddv z popustom
dev – predračuni – zavihek tekst – dodana 3 polja z možnostjo izbire tekstov za na izpis dokumenta
dev – šifranti – poslovni partner – dodano polje tekst – izbere se lahko privzeti tekst za na izpis predračuna in računa
dev – računi – zavihek tekst – dodana 3 polja z možnostjo izbire tekstov za na izpis dokumenta
dev – prejeta pošta – dodan zavihek projekti z možnostjo vnosa povezave dokumenta na projekt
bug – projekti – seznam prejetih dokumentov – dodan gumb za popravljanje in možnost izbrisa poljubnega dokumenta iz seznama

6.2.61

bug – projekti odpravljena napaka pri kalkulaciji projekta. Prejete dokumente zdaj pravilno računa v kalkulaciji.

6.2.60

bug – projekti –
interni dokumenti zdaj vplivajo na kalkulacijo projekta
dev – projekti – prejeti dokumenti – dodana cena
brez DDV-ja

6.2.59

bug – proizvodnja – pregled TL – Odpravljena napaka pri pregledu tehnoloških listov

6.2.58

dev – interna poraba – možnost uvoza prejemnice
dev – prejemnica – dodana možnost uvoza izdanih naročil, ter izvoz postavk v interno porabo
dev – proizvodnja – pregled TL – dodana možnost pregleda vseh postavk iz tehnoloških listov na delovnih nalogih
dev – proizvodnja – dodane povezave v skupini na artikel, delovni nalogi
dev – šifranti – dodani šifranti za intrastat kombinirane nomenkluture, vrste poslov, incoterms, embalaža
dev – projekti – dodan zavihek prejeti dokumenti za vezavo prejetega dokumenta na projekt z možnostjo kalkulacije stroška
dev – šifranti – artikel storitev – dodan zavihek embalaža, z možnostjo izbire vrste embalaže in količine
dev – šifranti – artikel storitev – dodan zavihek intrastat – polja poreklo blaga, masa neto, masa bruto, prostornina, količina v dodani ME

6.2.57

bug – izvoz za SAOP standard

6.2.56

bug – v računu popravlje tekst 76a člen
dev – šifrant delavcev, kadrovski podatki prestavljeni v ločen zavihek z posebno pravico
dev – šifrant naprav – zavihek (administracija) z dodano posebno pravico za dostop do zavihka.
dev – šifrant naprav – polja v zavihku: IP naslov (50 znakov), MAC (50 znakov), uporabnik (50 znakov), geslo (50 znakov), pripombe: z polji: datumčas, oseba (prijavljen uporabnik), zadeva (tekst polje 50 zn.), opis1 (100 znakov), opis2 (200 znakov)
bug – seznam dobavnic zdaj privzeto prikaže maloprodajo

6.2.55

bug – delovni nalog – v primeru posodobitve imena postavke tehnološkega lista vezanega na posamezno postavko artikla/storitve na DN se zdaj podatek vidi tudi na izpisu

6.2.54

dev – dogodki – seznam dogodkov dodana možnost z desnim klikom na izbran dogodek spremeniti status dogodka
dev – račun – pri uvozu več enakih dokumentov kontrolira zdaj polje dokument da se le to ne podvaja z enakim zapisom
bug – račun – eračun – pri kreiranju xml datoteke zdaj vzame najprej podatke iz naslova za račun in če ne obstoja podatke za dostavo
dev – račun – dodana kljukica za 76.a člen s katerim izloči davek v znesek za plačilo.
bug – računi – na izpis dodana vrednost. V SortiranePostavke sedaj dodan stolpec z vrednostjo DDV zaokrožen na dve decimalki. (Problem je ker mora biti na vsaki postavki znesek davka zaokrožen in če te zaokrožene zneske sešteješ včasih ne bo isto kot če jih najprej sešteješ in potem zaokrožiš kot je to narejeno z ReportBuilderjem na izpisu)
bug – šifranti – naprave – pri dodajanju nove naprave/vozila se pri izbiri modela in večkratnem kliku na uporabi ne replicira ime naprave
bug – šifranti – artikli – zdaj ob kliku na zavihek finance shrani novo vnešeni artikel/storitev zaradi shranjevanja cen za ta artikel v tabelo cen
bug – dogodek – zdaj se pri nižjih ločljivostih vidi gumb uporabi in vredu
dev – v setup dodana baza z poslovnim letom 2018 in nov pdf creator v. 3.1
dev – glavna knjiga – Zaradi hitrosti narejeno kot procedura na bazi. Problem da ni kazalo vrednosti (npr. datuma valute) je bil v tem niso bile vnašane v knjižbah poslovnega računa, ki so zapirale odprte postavke. Narejeno je bilo tako, da je za vsako izpisano vrednost iz baze izpisalo minimalno vrednost v tem stolpcu in ker je bil na primer prazen datum valute v knjižbi ki je zapirala je vzelo to vrednost in jo izpisalo. Spremenil sem tako da sedaj za vsako vezo poišče prvo knjižbo (ki bi po logiki morala bit knjižba izdanega računa) in iz te knjižbe izpisuje vrednosti.
dev – glavna knjiga – dodana kljukica z imenom IOP

6.2.53

bug – delovni nalogi – ob kliku na kolono vzdrževanje ne javi več napake
bug – šifranti naprav – ko dodaš katerokoli infomacijo pod zavihek Programska oprema in greš ven iz programa ter se zatem ponovno prijaviš in pod to napravo klikneš na ta zavihek javi field IME RAZREDA not found (slika) in ne prikaže ta podatek – napaka odpravljena
bug – delovni nalog – zavihek poraba časa – Po tabeli v kateri so podatki porabe časa posameznih uporabnikov se sedaj lahko pomikaš po tabeli

6.2.52

dev – dogodki – dodana možnost rezervacija artiklov za postavko vezano na delavca iz katerih je možno izdelati prenosnice
dev – knjiga pošte – prejem eračunov – če ni davčne številke v xml datoteki pri uvozu eračuna program kontrolira če je v xml ta napaka da jo preskoči. Narejeno da če ne najde partnerja po davčni številki išče po matični če je navedena v e-računu. Če ga po nobeni ne najde uporabnika oozori in vpraša če želi partnerja vnesti ročno.
dev – skupina zaloge – naročeni artikli, dodaj kolono v seznamu z podatkom dobavitelj in z desnim klikom na izbrani artikel prikaže vsa naročila in odpre artikel na zavihku naročila
dev – prenosnica – dodana možnost uvoza iz zbirnika zahtevkov po delavcu (kateri se generirajo v dogodku). Seznam je možno urejati pred uvozom v prenosnico. Po uvozu se uvoženi artikli izbrišejo iz zbirnika.

6.2.51

dev – statistike – poraba časa – dodan “checkbox” za prikaz podatkov iz nezaključenih dn
dev – predračun – dodan podatek slike pri postavki artikla na izpisu
bug – delovni nalog – prikaz dn pri nizkih ločljivostih popravljen

6.2.49

dev – delovni nalogi – znotraj posameznega dn dodano polje status (prej možna sprememba statusa le z seznama z desnim klikom)
dev – dogodki – seznam dogodkov je pod datumom dodana informacija o delavcih na dopustu za izbrani dan
dev – blagajna – zaključek blagajne ima na izpisu podatek o poslovnem partnerju za posamezen račun
bug – dogodek – zdaj osveži zbirno število dogodkov trenutnega zavihka ob vnosu novega dogodka
dev – šifranti – šifrant naprav/vozil dodan zavihek programska oprema – dodajanje postavk, katere izbereš iz šifranta artiklov/storitev, dodani polja verzija, serijska številka, pripombe
dev – šifranti – šifrant naprav/vozil dodan zavihek vzdrževanje – dodajanje postavk iz poslovnih partnerjev za dostavo, katerim določaš delež lastništva za vzdrževanje (dodana kontrola za skupni delež lastništva 100%)
dev – šifranti – šifrant naprav/vozil – dodano polje pripombe
bug – predračun – kontrola postavke artiklov /storitev za ime da vzame le 50 znakov
dev – predračun – dodano polje vrsta predračuna iz šifranta vrste predračunov z možnostjo izbire privzete vrednosti v nastavitvah
dev – predračun – dodan podatek o naslovu za račun ob izbiri poslovnega partnerja za dostavo
dev – predračun – dodan zavihek tekst2
bug – knjiga pošte – pregled pošte zdaj dela v neomejenem obdobju
dev – knjiga pošte – znotraj posamezne postavke je možno spreminjati status dokumenta
bug – knjiga pošte – sedaj se polje veza kontrolira poleg shranjevanja novega dokumenta tudi pri spremembi dokumenta v novo kategorijo. Če je vrednost v polju enaka kot bi bila generirana iz številčne serije, potem v številčni seriji poveča uporabljeno vrednost za 1
bug – prejemnica – sprememba cene nima povezave direktno na postavko prejemnice in ni možno določit katere spremembe brisat ob brisanju postavke prejemnice. Upoštevan je dejstvo da je v prejemnici lahko en artikel samo v eni postavki

6.2.48

bug – vsi dokumenti odpravljena napaka v postavkah
pri izdelavi postavke z F3

6.2.47

dev – šifranti artiklov – dodajanje slike za artikel in z desnim klikom ali klikom na ikono lahko prikličeš sliko
dev – šifrant naprav/vozil dodana polja in možnost urejanja kolon seznama z desnim klikom (po meri)
bug – knjiga prejte pošte – v primeru davčne stopnje 0 ne računa nazaj
bug – dogodek – dodajanje na projekt odpravljena napaka AV
dev – administracija – aktivacija programa na nov naslov http://reg.medic.si:8018/

6.2.46

dev – statistike – poraba časa – na izpis dodan podatek predviden datum odpreme (iz DN), datum proizvodnje (TL), rok izdelave (TL)
dev – teh. listu, kateri je vezan na delovni nalog dodan podatek bruto teža (enako kot je na teh. listu) – podatek na izpis dn, posodobitev tega podatka nazaj na TL ki je vezan na artikel kot vse ostale podatke

6.2.45

dev – TL pod delovnim nalogom ima funkcionalnost na kolonah predvidem datum proizvodnje in rok izdelave da z desnim klikom izpolniš celotni koloni podatke
dev – TL vezan na delovni nalog ima funkcijo da lahko prepiše podatke v TL kateri je vezan na artikel v tem delovnem nalogu
dev – skupina proizvodnja ima zdaj tudi ikono delovni nalogi
bug – dogodki – zaključenemu dogodku zdaj ne spreminja več statusa
dev – knjiga pošte ima zdaj podatke na izpisu za posamezen dokument (primerno za donatis prejetih dokumentov z podatki, črtno kodo, …)
bug – statistike – poraba časa – odpravljena napaka če izbereš parameter posamezne storitve
dev – statistike – poraba časa – prikaz postavk TL katere še niso merjene in dodajanje parametrov po predvidenem datumu izdelave

6.2.44

dev – delovni nalogi – seznam dn dodana funkcionalnost z desnim klikom direkten dostop do teh. lista prvega artikla
dev – dogodki – vsi odprti dogodki dodan izbirnik samo moje naloge
dev – statistike – pregled porabe časa – nov način izračuna porabe časa (izračun v realnem času)
bug – dogodki – ikona za opomnike zdaj prikaže tudi vse pretečene opomnike

6.2.43

bug – odpravljena napaka skripte pri posodobitvi na 6.2.35
dev – setup baza z poslovnim letom 2017
bug – dogodki – seznam dogodkov – zdaj išče (F7) tudi po vhodnih dokumentih
dev – dogodki – dodana ikona “zvonček” s katero dobite seznam opomnikov trenutno prijavljenega uporabnika
dev – dogodki – dodano izbirno okno – kadar je aktivno prikaže le naloge/dogodke projavljenega uporabnika
bug – skripta za posodobitev podatkov pri seznamu dogodkov “vhodni dogodki” za nazaj
bug – naslov za račun zdaj preveri ime če obstoja v kolikor davčna številka ni vnešena

6.2.42

bug – šifranti delavcev – zavihek dopusti – vnos dopusta zdaj zabeleži tudi čas vnosa in čas zadnje spremembe
dev – dogodek zdaj ne zaključi pri prenosu v drug dokument če ni v nastavitvah da ga po izvozu zaključi
bug – šifranti – vrsta prejetih dokumentov – pri tiskanju etiket ko daš opusti ne javi več AV
dev – projekti – podatki o dn na izpisu, ter podatki o stroških in odhodkih

6.2.41

dev – delovni nalog – postavka na katero je vezan tehnološki list ima zdaj možnost izbrati z desnim klikom postavke teh. lusta z vrednostjo 0
dev – seznam dogodkov ima dodano polje št. Naročila
dev – knjiga pošte – pregled pošte – vrsta pošte je zdaj izbirni gumb za prikaz več vrst dokumentov hkrati
dev – šifrant delavcev ima dodana zavihka za evidenco časa (dopust in delovne ure)

6.2.40

dev – prejemnica – seznam prejemnic dodana kolona polje št. Računa
dev – nastavitve – proizvodnja – dodan izbirni gumb za prikazovanje vhodnih in izhodnih dokumentov v seznamu dn in dogodkov
dev – statistike – pregled neplačanih prejetih računov zdaj možno sortirati po aprtnerju na izpisu
bug – šifranti artiklov – zdaj si zapomni in shrani izbrano b2b skupino za artikel
dev – setup ima zdaj vključen pdfcreator v. 2.4.1

6.2.39

dev – statistike-pregled neplačanih prejetih računov – dodan filter po vrsti prejetega dokumenta
dev – statistike-pregled dogodkov – dodan parametra od datuma rezervacije do datuma rezervacije, ter od datuma odpreme do datuma odpreme.
dev – statistike-pregled dogodkov – dodano polje za prikaz samo nezaključenih dogodkov
dev – statistike-pregled dogodkov – dodan parameter status dogodka
dev – šifrant poslovnih partnerjev – pri dodajanju zdaj najprej odpre naslov za račun kjer pri dodajanju preverja podvojevanje po davčni številki
dev – interna poraba – dodano polje med postavkami dokument kamor zapiše vsaki postavki iz katerega dokumenta je bil uvožen podatek
dev – šifranti artiklov-polje slika ima zdaj gumb da najdeš datoteko, katero potem program samodejno preimenuje v šifro in datoteko skopira v mapo iz nastavitev
dev – seznam dogodkov dodano iskanje po vseh kriterijih tudi polje št. Naročila
dev – seznam dogodkov – dodana polja vhodni dokumenti in izhodni dokumenti
dev – delovni nalogi – dodana polja vhodni dokumenti in izhodni dokumenti
dev – seznam dogodkov – dodano iskanje po vseh kriterijih za polji  vhodni dokumenti in izhodni dokumenti, zadeva
dev – delovni nalogi – dodano iskanje po vseh kriterijih za polji  vhodni dokumenti in izhodni dokumenti
dev – delovni nalogi – pri spreminjanju postavke na katero je vezan delovni nalog dodano opozorilo da se prejšnji teh. list izbriše

6.2.38

bug – prejemnica – zdaj rezervacije delujejo tudi če je ime več kot 50 znakov
dev – delovni nalog – v nastavitve pod proizvodnja dodan “check box” za zaključek dn pri prenosu v interno porabo tudi če je na njem le storitev
dev – prejemnica – zdaj artiklom pri uvozu eračuna preverja tudi polje črtna koda
bug – knjiga pošte zdaj v primeru vnosa delnega plačila in takojšnjega kreiranja(desni klik iz seznama) upn naloga pravilno izračuna vrednost plačila v UPN xml datoteko
dev – statistike izdanih dokumentov – pregled dn dodan filter po datumu odpreme
dev – poraba časa ima dodane parametre za izbiro storitve
dev – šifrant artiklov – storitev dodano izbirno polje priljubljeno (uporabno pri izbiri storitev za merjenje porabe časa)

6.2.37
bug – statistike – pregled dokumentov – izdani delovni nalogi – zdaj deluje filter po poslovnem partnerju tudi če ni vezan na napravo/vozilo
dev – statistike – poraba časa dodan parameter za filter datum merjenja in prikaži le postavke katere so merjene

6.2.36

dev – interna poraba dodano opozorilo kadar preračunava zalogo
dev – naslov za račun ima dodano polje skrbnik stranke (iz šifranta delavcev), ter polje kontaktna oseba stranke in zavihek opombe
dev – marketing – obvestila – dodano polje skrbnik stranke (bere iz naslova za račun) in opombe
bug – statistike – pregled izdanih dokumentov – dobavnicaračun – zdaj ob dvokliku v seznamu računov ne javi napake
bug – statistike – pregled izdanih dokumentov – delovni nalogi – odpravljena napaka pri odpiranju in shranjevanju dn iz seznama če kaj spremeniš

6.2.35

dev – šifranti/poslovni partnerji/naslov za račun dodana polja
1. velikost podjetja (A,B,C) izbirno polje 2. prioriteta (A,B,C) izbirno polje A- zelena barva, B-modra, C-siva (seznam strank med obvestili)
bug – projekti/seznam dogodkov z desnim klikom na dogodek in določi izvajalca ne javi več napake
bug – prejemnica zdaj prikazuje pravilen format cen (ničle 0,000)
dev – marketing/dogovor – zdaj dodan zavihek dogodki (pregled dogodkov in dodajanje novega)
dev – marketing/obvestila – v seznamu ob odprtju postavke dodan zavihek dokumenti, dogodki, naprave in dogovori
dev – marketing/obvestila – seznam ima dodani koloni prioriteta in velikost
dev – marketing/obvestila – seznam ima možnost z desnim klikom izbire kolon za prikaz (po meri)
bug – knjiga pošte/prejeti dokumenti – ko odpreš postavko in spremeniš partnerja zdaj spremeni tudi poslovni račun
dev – knjiga pošte – ko odpreš postavko in greš na zavihek plačila je dodan gumb za dodajanje plačil (prej le z desnim klikom na postavko v seznamu)
bug – knjiga pošte – vnos plačila zdaj shrani tudi datum plačila in ostane po izhodu iz programa
dev – knjiga pošte – nastavitve zavihek knjiga pošte- dodana izbiro za datum plačila (samodejno izpolnitev ob izvozu v UPN) po datumu izvoza ali po valuti.
bug – “Manjka BIC” ne javlja več za uvožene e-račune

6.2.33

bug – seznam dogodkov zdaj prikaže vsebino zavihkov
bug – prejemnica zdaj prikaže lokacijo artiklov in shrani spremembe

6.2.32

fun – delovni nalog – dodan podatek bruto teža iz teh. lista na izpis
fun – dobavnica – dodan podatek bruto teža iz teh. lista na izpis
bug – teh. list zdaj si zapomni iskalni niz pri dodajanju postavk TL
fun – teh. list ima dodatno polje bruto teža za kos, kateri je viden na dn in dobavnici
fun – teh. list ima dodano izbirno polje za označevanje postavk (z desnim klikom je možno označiti in odznačiti vse ali le tiste z količino 0)
bug – seznam dogodkov si zdaj zapomni zadnji iskalni niz
bug – seznam dogodkov zdaj pri odpiranje dogodka, spremembi datum rezervacije ne javi več napake pri shranjevanju
fun – prejemnica dodana možnost brisanja postavk pri uvozu eačuna
bug – dogodek in dn zdaj prikazuje pri nižjih ločljivostih

6.2.31

dev – delovni nalogi – tehnološki list vezan na artikel je možno zdaj postavke TL z desnim klikom vse označiti in odznačiti
dev – delovni nalogi – tehnološki list vezan na artikel je možno zdaj z desnim klikom odstraniti od artikla
dev – delovni nalogi – tiskanje postavk teh. lista le označenih (če je v nastavitvah proizvodnje odznačeno tiskanje vseh postavk TL)
bug – delovni nalogi – ob kliku na delovne naloge zdaj pokaže seznam nezaključenih nalogov
dev – tehnološki list – pri odprtem artiklu pri izbiri TL in dodajanju novega zdaj kopira šifro in naziv artikla v šifro in naziv TL
dev – tehnološki list – dodana možnost uvoza postavk iz drugega TL
dev – prejemnica – format zneskov povsod 1.000,000000
bug – prevodi v angleščino
bug – interna poraba – popravki pri preračunih zneska
bug – izdani računi – kontrola naročila pri izdaji eračuna popravljena
bug – dogodki – osveževanje seznamov

6.2.30

fun – nastavitve – eračuni – dodano polje za
privzeto vrednost št. naročila

6.2.29

fun – delovni nalogi v seznamu dodan podatek št. Naročila
bug – polje v.28 odstranjeno
fun – v šifrantih pod vrsta prejetih dokumentov dodana ikona za tiskanje številk in vez (črtna koda)
fun – v nastavitvah eRačuna dodano polje za privzeti podatek št. naročila pri izdelavi eračuna, kateri nima izpolnjenega podatka o št. naročila

6.2.28

fun – blagajniški račun v nastavitvah lahko vključiš hitre gumbe za stalen prikaz
fun – delovni nalogi dodan podatek dobavitelj in seznam dn lahko urejaš po meri
bug – delovni nalogi pri uvozu dogodka zdaj skopira polje zadeva
bug – dobavnica pri uvozu dogodka zdaj prenese polje komentar stranke
bug – izdani računi pri uvozu delovnega naloga zdaj prenese polje komentar stranke
fun – izdani računi dodano opozorilo če valuta ni izpolnjena
fun – dogodek dodan podatek dobavitelj in seznam dogodkov lahko urejaš po meri
bug – statistike analiza dn pri kliku na kolono izbiro ali predogled ne javi več napake

6.2.27

bug – delovni nalogi zdaj pod lastnosti naprave/vozila prikazuje podatek dobavitelj in garancije do
fun – seznam del. nalogov dodana kolona veljavnost pogodbe kupca za napravo/vozilo
bug – delovni nalog pri uvozu dogodka zdaj kopira podatke iz zavihka proizvodnja
fun – dogodek dodan zavihek izvajalci, kjer lahko dodajamo ali odvzemamo delavce in zunanje izvajalce
bug – naročilo zdaj pri vnosu prodajne cene in rabata ne javi več AV
fun – statistike neplačani izdani računi, zdaj grupira po partnerjih in sortira po datumu valute
fun – statistike – analiza dn – možnost izbire vseh postavk, dodani podatki na izpis števci in datum dn

6.2.26

bug – delovni nalog pri uvažanju več dogodkov zdaj skopira vse postavke
fun – delovni nalog ima pod lastnosti naprave/vozila dodana podatka vzdrževanje in trajanje pogodbe kupca
fun – dogodek ima pod lastnosti naprave/vozila dodana podatka vzdrževanje in trajanje pogodbe kupca
fun – statistike analiza dn dodatne funkcionalnosti pregleda

6.2.25

fun – seznam izdanih računov dodana kolona datum plačil (prikaže datum zadnjega plačila)
fun – dogodek možnost določanja več zunanjih in notranjih izvajalcev naloge
bug – sznam delovnih nalogov se zdaj osveži po izvozu dn v interno porabo
bug – knjiga pošte okno zdaj lahko maksimiziraš in določaš poljubno velikost
fun – knjiga pošte po vnosu delnega plačila preračuna znesek za izvoz za UPN nalog v ostanek še za plačilo

6.2.24

bug – delovni nalogi gumbi pod porabo časa in osnovno okno zdaj vidni
bug – dobavnica se zdaj pomika med polji v celoti z entrom
bug – izdani računi zdaj pri uvozu prenese številko pogodbe
bug – izdani računi se zdaj pomika od potrditve partnerja z entrom

6.2.23

bug – dogodek pri izbiri naprave/vozila z vnešeno pt. pogodbe zdaj izpolne polje št. Pogodbe
bug – statistike izdani dokumeti zdaj ne javi AV pri pregledu izdanih računov in blag. Računov
bug – delovni nalog pri izbiri naprave/vozila z vnešeno pt. pogodbe zdaj izpolne polje št. Pogodbe
bug – delovni nalog – skrajno spodaj desno se zdaj vidijo gumbi
bug – izdani računi – pri izbiri stranke z vnešeno št. pogodbe le to zdaj vnese v polje št. pogodbe na računu
bug – izdani računi – uvoz dn zdaj izpolni tudi št. pogodbe iz dn
fun – izdani računi – zavihek eračun dodano izbirno polje za dodatno prilogo (vnese v ovojnico za eračun dodatno prilogo)

6.2.22

fun – šifrant vozil/naprav dodana polja št. pogodbe za dobavitelja in partnerja, lokacija, kont. oseba, trajanjepogodbe
fun – dogodek – dodano polje pogodba
fun – dn – dodano polje pogodba (samodejno izpolni ob izbiri naprave z izpolnjenem poljem št. pogodbe)
fun – dobavnica – dodano polje št. Pogodbe
fun – izdani računi dodan gum za brisanje plačil (zavihek plačila)
fun – vrsta prejetih dokumentov možnost urejanja in brisanja posameznih polj
fun – polje naročilnica spremenjeno v št. Pogodbe
fun – nastavitve knjige pošte opozorilo za polja Oseba, Oddelek, Klasifikacija če polja niso izpolnjena
fun – knjiga pošte dodano potrditveno polje za proces in obvestila, ter polje rok obdelave
bug – izdani računi – možnost uvoza avansnega računa iz prejšnjega leta

6.2.21

bug
– popravki na eračunih (format in podatki za halcom)

6.2.20

fun – naslov za račun dodano polje matična številka
fun – eračun ima dodane podatke matična številka, vrsta dokumenta
fun – izdelava ovojnice eračuna kontrolira polje “eračun banka” za vnos prilog
fun – v ovojnici ne zapiše imena prilog če pod naslovom za račun niso označene priloge

6.2.19

bug – naročila tiskanje zdaj deluje brez napake
fun – blagajniški računi v nastavitvah dodan podatek o privzetem skladišču

6.2.18

fun- v nastavitve blagajne izbira privzetega kupca – pri kreiranju novega računa kupca izpolni iz privzete vrednosti
bug – knjiga pošte zdaj po iskanju in popravljanju izbranega dokumenta ostane iskalni seznam isti
bug – prenos postavk material iz teh. lista na dn zdaj prenese v interno porabo le izbrane artikle
fun – izdani računi dodana možnost brisanja vnešenega plačila
fun – knjiga prejete pošte dodana možnost brisanja vnešenega plačila
fun – blagajniški računi dodani hitri gumbi za vnos artiklov/storitev
fun – inventura možnost generiranja popisovanja artiklov
fun – inventura dodan izpis viškov in manjkov

6.2.17

bug – plačila za preteklo leto ni bilo možno popravljat,
bug – aplikacija za preverjanje računov ni prikazovala sekund

6.2.16

bug – zalogo zdaj pravilno izračuna tudi če so v dokumentih neaktivni dokumenti
fun – blagajniški račun za vezano knjigo zdaj lahko pošlješ v potrjevanje brez tiskanja
bug – statistike pregled izdanih blagajniških računov odpravljena napaka pri pritisku gumba prikaži
fun – projekti imajo možnost prenosa izbranih nalog/dogodkov v račun za obračun

6.2.15

bug – statistike neplačanih prejetih računov odpravljena napaka pri prikazu
fun- nastavitve blagajne prestavljene iz zavihka privzete vrednosti v blagajniški računi
fun – projekti beležijo naloge ki so bile že prenešene v obračun

6.2.14

bug – projekti – podatek datum mejnika zdaj na
izpisu 
bug – blagajniški računi zdaj dela potrjevanje z
desnim klikom davčni 
bug – blagajniški računi – tiskanje vezanih
računov ne javi več napake – QR koda pa je neveljavana ker ni podatka ZOI

6.2.13

fun- izdani računi – dodan zavihek plačila ki omogoča beleženje delnih plačil različnih plačilnih sredstev
fun – knjiga prejete pošte – dodan zavihek plačila, ki omogoča beleženje delnih plačil različnih plačilnih sredstev
fun – projekti na izpis dodani podatki, tag, mejnik in pripombe
bug – prejemnica – rezervacije več kot 50 znakov
fun – blagajniški računi – spremenjeni podatki na QR kodi (spremenjena specifikacija FURS)

6.2.12

bug – predracuni pri dodajanju nove postavke z hkratnim vnosom artikla/storitve ne izbriše več postavke
fun – izdani računi – dodana tabela v bazi za beleženje plačil izdanih računov in prejetih računov
fun – knjiga pošte – dodana tabela v bazi za beleženje plačil izdanih računov in prejetih računov
bug – prejemnica – odpravljena napaka izdelav rezervacij pri nazivih artiklov nad 50 znakov

6.2.11

bug – šifranti imajo zdaj privzeto polje aktiven pri dodajanju novega vnosa
bug – blagajniški računi – tiskanje blagajniškega računa iz seznama ne javi več napake
bug – blagajniški računi -odpravljena napaka podvojenega vnosa zapisovanja zgodovine tiskanja

6.2.10

bug – blagajniški računi – zgodovina tiskanja zdaj dodaja delavca
bug – izdani računi – invalid data conversion pri vnosu plačila pri virmanskih računih odpravljen (zdaj kontrola vnosa)
fun – blagajniški računi – kontrola pri izpisovanju BR če je davčna posebnost takrat obvezen vnos teksta (zavihek tekst)
bug – prejemnica zdaj rabat ne popravlja v večmestnem delu rabata (pri več kot dveh decimalkah)


6.2.9

bug – zgodovina tiskanja preprečeno prepisovanje uporabnika
fun – prejemnica pri podvojeni postavki se ti postavi na postavko, ki je podvojena

6.2.8

fun – zgodovini tiskanja dodan podatek delavca
bug – prejemnica zdaj shrani dokument ob kliku na tiskanje
bug – nov dn pripneš tehnološki list na artikel/storitev in dodajaš postavke odpravljena napaka
bug – šifrant partnerjev in artiklov po popravljanju ne osveži
bug – v setup nova baza SI z vsemi izpisi
fun – BR ni več možno izbirati delavca – dodeli ga samodejno glede na prijavljenega uporabnika
fun – BR dodano polje url servisa – za uporabo več baz in certifikatov
bug – odpravljena napaka pri potrjevanju računov pod 1 cent
bug – artikel/storitev pripenjanje teh lista in pri spreminjanju ne javi več napake
bug – pri izhodu iz prejemnice z križce, zdaj shrani vse spremembe
bug – setup nova baza
bug – artikel/storitev dodajanje zdaj osveži seznam pri shranjevanju

6.2.7

bug – seznam BR EOR polje se avtomatično osveži po zapiranju računa
bug – popravek na skripti za update
fun – blagajniški računi – dodano zapisovanje zgodovine tiskanja in ločevanje med originalom in kopijami
fun – namestitev ima posodobljeno verzijo pdfcreator 2.1.2

6.2.6

fun – Blagajniški računi – dodelava za tiskanje QR kodo 
fun – DN na izpis dodan podatek pri števcih opis storitve vezane na števec
bug – dogodek in DN zaporedni koraki z entrom od projekta na napravo, stranko, …
bug – artikel in poslovnega partnerja ne prikaže več z F7 če ni aktiven
fun – blagajniški računi – dodano zapisovanje dnevnika vseh aktivnosti pri pošiljanju podatkov FURS-u

6.2.5

fun – blagajniški računi – ZOI in EOR izpiše, prav tako črtno kodo
fun – blagajniški računi – možnost vnosa vezanih računov
fun – blagajniški računi – dodan izbirni gumb davčne posebnosti
fun – šifrant delavcev dodana polja davčna številka, EMŠO, konec zaposlitve, dopust ( v dnevih), delovni čas

6.2.4

fun – dodano polje v šifrantu delavcev davčna številka
fun – pošiljanje xml datoteke za davčno potrjevanje na FURS

6.2.3

fun – dodajanje polj v bazi za davčno blagajno

6.2.2

fun – delovni nalog – urejanje tehnološkega lista kot v tabeli
fun – šifranti artiklov in partnerjev – možnost odstranjevanja iz uporabe (dodan gumb aktiven)
fun – dobavnica, račun in predračun imajo dodano funkcijo ob desnem kliku miške na artikel zadnja prodajna cena za partnerja
bug – zamenjava gesla uporabnika dodana skripta

6.2.1

Fun – posodobitve na bazi

6.2.0 fun – novo licenciranje (mrežna kontrola plavajočih uporabnikov)
fun – tehnološki list v dn ima dodatno polje uporabi kar omogoča izbiranje storitev in artiklov za merjenje proizvodnih faz
bug – okno dogodka pri nižjih ločljivostih zdaj prikaže spodaj desno vse tri gumbe
bug – popravljanje tehnološkega lista preko art