Enostaven pogled na aktivnosti v sobi gosta in pridobitev ocene zadovoljstva gosta je dodana vrednost ponudnika storitev nastanitev.

 

Kaj bi si želel spoštovani gost ob prihodu v sobo?

Zamislite si da ob prihodu v hotelsko sobo kot spoštovani gost želite vedeti kaj se je dogajalo v vaši sobi

Na zidu vas pričaka tak napis:

  


Z fotoaparatom slikate QR kodo in si ogledate aktivnosti v vaši sobi.

Ob tem lahko podate svoje mnenje o zadovoljstvu in si ogledate dnevno ponudbo.


Nadzornik lahko preko spletnega portala komunicira z izvajalci del v sobah, pregleduje aktivnosti, kontrolira izvajanja in dobiva personalizirana poročila. Na voljo so mu tudi statistični pregledi stroškov storitev in materiala ter porabe časa.

Od izvajalca lahko zahteva sliko stanja pred in po aktivnosti.

Zadovoljen gost je najboljši gost z najvišjo dodano vrednostjo