Izvajanje periodičnih čiščenj je lahko sicer enostavno opravilo, vendar evidentiranje del zahteva dodaten čas, medtem ko sta nadzor in arhiv težko izvedljiva v klasični papirni obliki.

Klasičen način

Klasičen način odrejanja, evidentiranja in kontroliranja čiščenj prostorov poteka v papirni obliki s pomočjo zapiskov in urnika.

Tak način je časovno potraten in je težko nadzorovati izvajanja nalog. Prav tako je težko nadzorovati kakovost izvajanj.

Skoraj nemogoče je kontrolirati čas začetka izvajanj, trajanje izvajanja naloge, začetno stanje pred čiščenjem in kakovost opravljene storitve.

Tak način nam tudi ne omogoča pridobiti kakršno koli povratno informacijo strank ali obiskovalcev.

Nov pristop k nalogam

Izvajalec čiščenja (zaposleni ali zunanje podjetje za izvajanja) si lahko na telefonu naloži brezplačno aplikacijo v trgovini (apple ali google store) dotBusiness checkpoint, pridobi uporabniško ime in geslo (potrebuje le ob prvem zagonu aplikacije) in je pripravljen na uporabo.

Na telefonu je potrebna le nameščena brezplačna aplikacija dotBusiness checkpoint in že sem pripravljen za uporabo.

Prostor za čiščenje opremimo z nalepko QR kode za lažji zajem začetka dela. Lahko pa uporabnik ročno izbere iz seznama svojih dovoljenih mikrolokacij in proži začetek dela.

Uporabniku lahko vsilimo izvedbo fotografije pred začetkom dela za pregled začetnega stanja pred čiščenjem.

Uporabniku telefon prenese tudi GPS lokacijo kot dokaz izvajanja del na dogovorjeni lokaciji.

Komunikacija z izvajalcem

Uporabniku lahko preko spletnega portala pošljemo navodila za izvajanje ali sporočilo. Portal zabeleži čas odpiranja sporočila, na katerega nam lahko uporabnik odgovori.

Izvajalec in telefon

Izvajalec lahko s pomočjo telefona in aplikacije checkpoint poleg merjenja časa, beleži tudi porabo artiklov, oddaja pripombe in slika stanje izvajanja. Vse zapise svojih aktivnosti si lahko ogleda tudi na svojem telefonu.

Pogled na izgled uporabniškega vmesnika za telefon

Pregled aktivnosti nadzornika

Nadzornik in organizator aktivnosti preko spletnega portala vnaša, spremlja in pregleduje.
Z izvajalci lahko komunicira preko sporočil znotraj aplikacije in portala.

Na spletnem portalu lahko pregleduje statistiko aktivnosti.

Prejema lahko samodejno generirano (dnevno, tedensko, …) personalizirano poročilo.

Uporabnik/stranka

Uporabniku lahko damo na vpogled aktivnosti katere se dogajajo na lokaciji čiščenja. Uporabnik z fotoaparatom telefona skenira QR kodo in pridobi seznam izvajanj na tem mestu.

Od uporabnika lahko pridobimo mnenje glede na vnešene parametre na portalu in ga vključimo v morebitno nagradno igro, ter prikažemo promocijska obvestila.

Povratna informacija

Od uporabnikov pridobimo ocene glede na želene parametre, vključimo ga lahko v nagradno igro in mu ob tem pošiljamo promocijska obvestila.

Kakšne so prednosti?

  • preprosto beleženje aktivnosti
  • avtomatično generiranje personaliziranih poročil
  • komunikacija z izvajalci del
  • pregled nad stroški izvajanja
  • opomniki in opozorila
  • povratna informacija strank z ocenami
  • promocijska obvestila strankam
  • arhiv
  • cenovno zelo ugodna rešitev

Zanima nas predstavitev rešitve evidenc in kontrole >>>

PRIMERI PRAKSE EVIDENC IN KONTROLE NALOG