Izvajanje evidenc in kontrola opravil je brez pravega orodja mučno opravilo, sledljivost pa težko izvajana in nadzorovana.

Poleg tega je potrebno za izdelavo poročila dodaten čas in napor.

.

Zdravstveni standardi zahtevajo veliko administracije za zagotavljanje sledljivosti in ustreznosti poslovanja.

.

Da zagotavljamo potrebne standarde moramo producirati zapise o rednih čiščenjih, razkuževanjih, servisnih posegih na napravah in opremi in ostalih rednih in izrednih opravilih, ter pregledih.

Ob inšpekcijskih pregledih je potrebno izkazati sledljivost z poročili ali posameznimi zapisi. Ti so največkrat nepopolni, nepregledni in nedostopni. Poleg tega vodstvo težko kontrolira izvajanja dodeljenih nalog.

Kako poenostaviti problem?

Spletni portal cloud.dotbusiness.si skupaj z app aplikacijo dotBusiness checkpoint katera deluje tako na iOS kot na Android platformi je za taka opravila izjemno preprosta.

Vsa opravila znotraj stavbe združimo v eno kontrolno mesto. Samo izvajanje storitev pa razdelimo na mikrolokacije in jim opredelimo osnovne zahteve (periodičnost, zahteva po sliki, GPS lokacija, predviden čas opravila, popis parametrov, izvajanje kontrolnih točk, ankete, potreba po povratni oceni, …).

Preprosto skeniranje kode s telefonom mi zabeleži želeno aktivnost.

Zaposleni ali zunanji izvajalec zahtevane storitve (čiščenje, sterilizacija, razkuževanje, …) ob pričetku obiska poskenira z telefonom (lahko je tudi namesnki skener 2D kode) QR kodo ali pa ročno izbere mikrolokacijo iz seznama mikrolokacij na katerih ima pravico do udejstvovanja. Po prijavi v sistem izbere izvajano storitev in prične z delom. Med samim izvajanjem ali ob koncu naloge lahko doda pripombe, slike, vnaša zamenjane ali porabljene artikle s seznama. Po končanem delu v aplikaciji zaključi trenutno nalogo, doda zapisek ali sliko in s tem generira zapis med aktivnosti za kontrolno točko.

Pregled nad aktivnostmi in poročilo

Na spletnem portalu imamo popoln pregled nad izvajanji nalog z opozorili o zamujanju ali predolgemu izvajanju za posamezno nalogo. Uporabnik nadzornik lahko dobiva periodično (dnevno, tedensko, mesečno, letno, …) avtomatično generirano poročilo o izvajanju, ali personalizirano poročilo za potrebe zagotavljanja standardov ali inšpekcijskih pregledov.

Merjenje zadovoljstva stranke

V prostor mikrolokacije lahko postavite plaketo z vašim sloganom, zahvalo kupcu, pravilnik in vedno QR kodo za povezavo do vpogleda aktivnosti na tem mestu in ocenjevanja stranke glede na želene ocenjevalne parametre.

Pogled nadzornika

Nadzornik si lahko vedno pogleda statistiko izvajanj in strošek glede na izbrane parametre.

Ogleda si lahko tudi ocene strank po mikrolokacijah ali kontrolnem mestu.

Kaj pridobim z uporabo rešitve?

  • preprosto beleženje aktivnosti
  • avtomatično generiranje personaliziranih poročil
  • komunikacija z izvajalci del
  • pregled nad stroški izvajanja
  • opomniki in opozorila
  • povratna informacija strank z ocenami
  • promocijska obvestila strankam
  • arhiv
  • cenovno zelo ugodna rešitev

Zanima nas predstavitev rešitve kontrolinga >>>

Kakovost občutiš še dolgo po tistem ko si že davno pozabil na ceno.
Sir Henry Royce

ŽELIM 30-dnevni brezplačni preizkus

PRIMERI PRAKSE EVIDENC IN KONTROLE NALOG