Enostaven postopek evidentiranja fizičnih vpogledov v osebni podatek

Za podjetja katera še niso prešla na brezpapirno poslovanje je GDPR uredba otežila poslovanje, saj zahteva evidenco vseh vpogledov in sprememb v osebni podatek.

Pri nas smo pripravili enostavno rešitev vpogledov v OP.

Najenostavneje je z QR kodo

Vsak osebni podatek opremimo z QR kodo in s tem poenostavimo izvajanje evidence vpogledov in sprememb.

Enostavno beleženje vpogleda

S pomočjo app aplikacije dotBusiness checkpoint na telefonu ali katerikoli pametni napravi skeniramo QR kodo na mapi in zabeležimo vpogled ali spremembo.

Evidenca vpogledov in sprememb

Na spletnem portalu si lahko z ustreznimi pravicami dostopa pogledamo evidenčni list vpogledov.

Poleg tega lahko pridobimo tudi v excel obliki filtrirane podatke poljubnih parametrov.

Poročila

Uporabnik z ustreznimi pravicami ima lahko nastavljeno periodično prejemanje poročil vpogledov v OP po e-pošti.

Seveda pa si lahko v vsakem trenutno enostavno izpiše željeno evidenco.

Zaključek

Na izjemno enostaven način lahko evidentiramo vpoglede v osebne podatke.

Hitro in pregledno lahko izdelamo poročila vpogledov po željenih parametrih.

Samodejno generiranje evidenčnih listov in arhiviranje.

ŽELIM 30-dnevni brezplačni preizkus


PRIMERI PRAKSE EVIDENC IN KONTROLE NALOG