Pri pobiranju smeti se soočamo z večimi problemi in sicer:


Kako izvajati evidenco praznenja posameznih posod?
Kako popisati napolnjenost posod na ekoloških otokih?
Kako pridobiti povratno informacijo zadovoljstva uporabnikov?

Kako si lahko uporabnik pridobi evidenco praznenja njegove posode?
Kako obveščati uporabnika?

Evidentiranje posod in ekoloških otokov

Vse posode za določene odpadke opremimo z QR kodo. Ta je določena z vnosom šifre v sistem dotBusiness kontrolinga z dodatnimi podatki lokacije, periodičnosti praznenja, in kontrolnih opravil kot so čišenja in popravila poškodb.

Posoda za plastične odpadke opremljena z QR kodo

Komunalni delavec ob praznenju vsebine poskenira kodo in s tem zabeleži praznenje, lokacijo in čas izvedbe.
V kolikor pri tem zazna posebnost ali kaj drugega lahko doda sliko in poda pripombo.

Evidenca aktivnosti na posodi se tako samodejno izvaja.


Način skeniranja kode je lahko izveden s telefonom, tablico ali namenskimi skenerji nameščeni na samo vozilo ali roko delavca.

Popis polnosti posod na ekoloških otokih

Ob praznenju posod neločenih mešanih odpadkov lahko hkrati enostavno izvajamo popis polnosti posod za posamezne frakcije odpadkov (plastika, steklo, kompost, papir, …)

Delavec slika kodo na posodi in zabeleži polnost na štiri stopnje natačno (prazna, četrt, polovica, tričetrt, polna)

Pregled aktivnosti nadzornika procesa

pogled na posamezno aktivnost

Nadzornik procesa praznenja lahko spremlja vse aktivnosti preko spletnega portala in nanje tudi vpliva.

Poročila evidenc se lahko samodejno periodično generirajo in pošljejo po e-pošti.

Pogled uporabnika na aktivnosti na njegovi posodi ali eko otoku

Uporabnik enostavno slika QR kodo z telefonom in si ogleda aktivnosti praznenj in čiščenj na njegovi posodi.

Mnenje uporabnika šteje

Uporabnik lahko z slikanjem kode poda svoje mnenje o izvajanju storitev komunalne službe glede na vnešene parametre s strani izvajalca.

Poleg ocene ima uporabnik tudi možnost izpolnitev ankete.

Obveščanje uporabnika

Uporabnik lahko z skeniranjem kode tudi prebere aktualna obvestila.

Statistike in poročila

Komunalna služba ima na volj personalizirana poročila evidenc izvajanj del, popisov polnosti posod, mnenj uporabnikov in kontrol ter vnosnih parametrov.

Poročilo je lahko generirano v pdf ali xlsx obliki.

API izmenjava informacij

Preko API vmesnika se lahko informacije izmenjujejo z vašim poslovnim sistemom ali drugimi spletnimi rešitvami.

PREDNOSTI SISTEMA

  • Enostaven popis,
  • mnenje uporabnika,
  • obveščanje uporabnika,
  • enostaven pregled aktivnosti,
  • statistike,
  • API povezava z ERP in DMS sistemi.

ŽELIM 30-dnevni brezplačni preizkus


PRIMERI PRAKSE EVIDENC IN KONTROLE NALOG