Oblačne aplikacije

 • API VMESNIK

  API konektor za povezavo z katerokoli rešitvijo ali podatkovno bazo. Preko vmesnika lahko komuniciramo, beremo ali zapisujemo želene podatke. Najpogostejša je povezava z DMS ali b2b rešitvami.

 • EVIDENCE IN KONTROLA

  Izvajanje periodičnih in posamičnih nalog zaposlenih in zunanjih izvajalcev je lahko enostavno z pravim orodjem. Na mestih merjenja pa obiskovalcem lahko omogočimo ocenjevanje določenih parametrov in prejemanje naših promocij.

 • ORGANIZATOR NALOG

  Nadzor in upravljanje vseh ključnih nalog podjetja in naročil kupcev je eden največjih izzivov podjetij. Pravi pomočnik vam močno olajša poslovanje. Z njim imate vedno pregled nad vsemi nalogami in naročili kupcev.

 • PROIZVODNJA

  Poslovna programska oprema za upravljanje proizvodnih nalog. Tehnologija izdelka z kosovnico pomaga stroškovno in plansko razdeliti posamezne faze proizvodnje, katere kontroliramo z prenosnimi napravami.

 • REGISTRACIJA ČASA

  Preprosto izvajanje evidence delovnega časa s pomočjo app aplikacije na telefonu.

 • VODENJE PROJEKTOV

  Enostavno vodenje projektnih nalog, nadzor nad stroški in prihodki projekta, ter kontrola in upravljanje človeških virov na projektu. Dodatno lahko vodimo medsebojno komunikacijo in zapiske projekta.