VODENJE PROJEKTOV

30-dnevni brezplačni preizkus

dotBusiness PROJEKTI

je primeren za podjetja, katera potrebujejo za svoje delo projekten pristop. Modul je namenjen upravljanju projektov in projektnih nalog. 

Sistem vam omogoča konkurenčno vodenje projektnih nalog, pregled nad rokovnikom projekta, komunikacijo med udeleženci projekta ter stroški in prihodki projekta.

Uspešen projekt je donosen projekt. Za uspeh pa potrebujemo pravo orodje.
Arhitekturna, umetniška, manufakturna proizvodna dela, implementacije storitev in blaga, ter podobne naloge in zahteve so posebej primerni za projektni organizator dotBusiness.

Modul projekti zajema sledeče dokumente:

  • vodenje projektov,
  • naloge projektov s časovnico,
  • vodenje stroškov projektov,
  • mejniki nalog in projektov,
  • povezava z ostalimi dokumenti,
  • merjenje odzivnega časa nalog,
  • komunikacija med udeleženci na projektu,
  • obračun projektov.

Vodja projekta ima v vsakem trenutku vpogled na trenutno situacijo izvajanja nalog.
Za vsako nalogo je predviden tudi rok izvedbe in merjen odzivni čas.

 

Povezava med dokumenti

Vsak dogodek, nalogo,  delovni nalog, oziroma celoten sklop dogodkov se lahko izvozi v poljuben dokument (dobavnica, račun, predračun, delovni nalog, …).

Pri projektnem vodenju lahko posamezen dogodek, nalogo ali delovni nalog povežemo z projektom.

S pomočjo DMS modula lahko dokument tudi prikličemo iz dokumentnega sistema v vpogled ali potrjevanje.

E-Poslovanje

S pomočjo dodatnega modula lahko proces podpisovanja nalogov kot tudi podpis sprejema naprav v servis izvajamo popolnoma v elektronski obliki. Arhiv in pregled in potrjevanje dokumentov pa se s pomočjo DMS modula izvaja v DMS sistemu Therefore.

Kaj je dodana vrednost paketa dotBusiness?

+ Stalen pregled nad nalogami in naročili projekta,

+ odzivni čas nalog,

+ stroški in prihodki projekta,

+ upravljanje virov,

+ popolno Eposlovanje,

+ hitre funkcije in uporabniški vmesnik,

+ komunikacija med udeleženci projekta,

+ obračun projekta,

+ okenski in spletni vmesnik.

 

Zanima nas predstavitev rešitve dotBusiness

Video predstavitev organizatorja nalog projekta in enostavnega uporabniškega vmesnika.

Inovativne informacijske rešitve dotBusiness – projekti.

 

 

OSTALE REŠITVE


 

ZADNJI PRISPEVKI