PROIZVODNJA

30-dnevni brezplačni preizkus

dotBusiness PROIZVODNJA

je primeren za proizvodna podjetja, katera želijo spremljati in nadzorovati vse faze proizvodnje. S pomočjo spletnega vmesnika in app aplikacije lahko vsako posamezno fazo merimo porabo časa, blaga, ter pregledujemo načrt in komuniciramo med udeleženci. 

Sistem vam omogoča konkurenčno vodenje proizvodnih nalog, pregled nad rokovnikom naročil, komunikacijo med udeleženci del, ter pregled nad stroški in prihodki projekta.

Brez povratne informacije je nemogoče oceniti predvidene količine storitev in blaga za končni izdelek v proizvodnji.

Modul proizvodnja zajema sledeče dokumente:

  • naročila kupcev,
  • tehnologija dela s kosovnico blaga,
  • delovni nalogi s tehnologijo dela,
  • mejniki nalog naročil,
  • povezava z ostalimi dokumenti,
  • merjenje porabe časa,
  • komunikacija med udeleženci del proizvodnje,
  • prevzem končnih izdelkov.

Vodja proizvodnje ima v vsakem trenutku vpogled na trenutno situacijo izvajanja posameznih faz proizvodnje, kot tudi zasedenost človeških in strojnih virov.
Za vsako fazo je lahko določen predviden datum proizvodnje, rok izdelave in merjen dejanski porabljen čas.

 

Povezava med dokumenti

Vsak dogodek, nalogo,  delovni nalog, oziroma celoten sklop dogodkov se lahko izvozi v poljuben dokument (dobavnica, račun, predračun, delovni nalog, …).

Dokumente kot so naročilnice kupcev, certifikati materialov lahko vežemo na naročilo in vse skupaj avtomatično povežemo in pošljemo z računom.

Pri vodenju naročil lahko posamezen dogodek, nalogo ali delovni nalog povežemo z projektom.

S pomočjo DMS modula lahko dokument tudi prikličemo iz dokumentnega sistema v vpogled ali potrjevanje.

E-Poslovanje

S pomočjo dodatnega modula lahko proces podpisovanja dobavnic za izdajo blaga izvajamo popolnoma v elektronski obliki. Arhiv in pregled in potrjevanje dokumentov pa se s pomočjo DMS modula izvaja v DMS sistemu Therefore.

Kaj je dodana vrednost paketa dotBusiness?

+ Stalen pregled nad naročili kupcev,

+ merjenja porabe časa posameznih faz,

+ primerjava predvidene in dejanske porabe časa,

+ upravljanje virov,

+ popolno Eposlovanje,

+ hitre funkcije in uporabniški vmesnik,

+ komunikacija med udeleženci proizvodnje,

+ obračun,

+ okenski in spletni vmesnik.

 

Zanima nas predstavitev rešitve dotBusiness

Video predstavitev organizatorja nalog projekta in enostavnega uporabniškega vmesnika.

Inovativne informacijske rešitve dotBusiness – proizvodnja.

 

 

OSTALE REŠITVE


 

ZADNJI PRISPEVKI