ORGANIZATOR NALOG

30-dnevni brezplačni preizkus

dotBusiness ORGANIZATOR

je primeren za podjetja ali ustanove, katera želijo urediti vse dogodke v podjetju, voditi procese izvajanja naročil kupcev in dogodke medsebojno povezovati z dokumenti za izvajanje drugih procesov. Skratka popoln organizator za vse naloge in dogodke v podjetju.

Sistem vam omogoča konkurenčno vodenje naročil kupcev, servisnih naročil za popravila naprav, dogodkov za izvajanje garancijskih in izven garancijskih aktivnosti, opomnikov, izdelavo predlog, upravljanje človeških virov in rezervacij.

Vsak dogodek v podjetju je proces ki ga je potrebno voditi od začetka do konca, obenem pa voditi zgodovino.

Modul organizator zajema sledeče funkcionalnosti:

  • organizator nalog,
  • organizator naročil kupcev,
  • vodenje zgodovine naročil in opravil,
  • predloge dokumentov,
  • servisne akcije,
  • merjenje odzivnega časa,
  • statistika izvajanja nalog,
  • upravljanje človeških virov.

Informacijski sistem vam zagotovi popoln pregled nad zgodovino popravil naprav/vozil v garancijskem in izven garancijskem obdobju, vodeno po serijskih številkah.
Beleženje vseh vrst dogodkov je enostavno in pregledno tako za vodjo kot posamezne izvajalce.

Vsak zaposleni kot tudi vodstvo ima v vsakem trenutku vpogled na trenutno situacijo izvajanja nalog.
Za vsako nalogo je predviden tudi rok izvedbe in merjen odzivni čas.

Glede na to, da lahko zaposleni, vključno z vodjo, preko sistema beležijo naloge in naročila spremljajo proste vire, preusmerjajo naloge in kontrolirajo odzivni čas.

Povezava med dokumenti

Vsak dogodek, nalogo,  oziroma celoten sklop dogodkov se lahko izvozi v poljuben dokument (dobavnica, račun, predračun, delovni nalog, …).

Pri projektnem vodenju lahko posamezen dogodek, nalogo povežemo z projektom.

S pomočjo DMS modula lahko dokument tudi prikličemo iz dokumentnega sistema v vpogled ali potrjevanje.

E-Poslovanje

S pomočjo dodatnega modula lahko proces podpisovanja nalogov kot tudi podpis sprejema naprav v servis izvajamo popolnoma v elektronski obliki. Arhiv in pregled in potrjevanje dokumentov pa se s pomočjo DMS modula izvaja v DMS sistemu Therefore.

Kaj je dodana vrednost paketa dotBusiness?

+ Stalen pregled nad nalogami in naročili

+ Odzivni čas izvajanja aktivnosti po delavcih

+ Nadzor nad stroški

+ Upravljanje virov

+ Popolno Eposlovanje

+ Hitre funkcije in uporabniški vmesnik

 

Zanima nas predstavitev rešitve dotBusiness

Video predstavitev organizatorja nalog in enostavnega uporabniškega vmesnika.

Inovativne informacijske rešitve dotBusiness – organizator.

 

 

OSTALE REŠITVE


 

ZADNJI PRISPEVKI