KONTROLIRANJE IZVAJANJA NALOG

30-dnevni brezplačni preizkus

OPREDELITEV NALOG

Najprej je potrebno opredeliti parametre naloge: vrsta storitve, poraba materiala, periodičnost naloge, max. trajanje naloge, začetek izvajanja, potreba po poročilu, potreba po dokazih (slike, GPS lokacija), potreba po povratni informaciji z ocenjevanji, potreba po pošiljanju promocij in obvestil.
Vse te parametre vnesemo preko spletnega portala med kontrolna mesta, katerim določimo mikrolokacije izvajanj.

Kontrolno mesto lahko za kasnejše statistične obdelave razdelimo na vrste objektov in lokacijsko  (nadstropja, klet, ..).

Vsakemu izvajalcu (zaposlenemu ali zunanjemu izvajalcu) določimo na katerih mikrolokacijah bo izvajal katere storitve in kateri material bo uporabljal za popis.
Določimo tudi ali zahtevamo začetno in končno lokacijo, ter če je potrebno slikanje začetne, vmesne in končne situacije.

IZVAJALEC DELA

Izvajalec del prejme na enaslov povezavo za vnos gesla za prijavo v aplikacijo dotBusiness checkpoint na telefonu (iOS ali android). Aplikacijo si brezplačno prenese iz trgovine (google ali apple).
Po prvi prijavi v aplikacijo skenira prilepljeno QR kodo na mestu izvajanja storitve (lahko tudi ročno izbere iz seznama mikrolokacij in vrst del) in s tem prične izvajati beleženje naloge.

Glede na dogovor ali potrebo lahko začetno ali vmesno stanje slika, vnaša pripombe ter popisuje porabo materiala.

Po končani nalogi preprosto zaključi opravilo, katere parametri se samodejno shranijo med aktivnosti. Svoje aktivnosti si lahko ogleda na telefonu.

PREGLED AKTIVNOSTI IN STROŠKOV

Nadzornik lahko preko spletnega portala v vsakem trenutno, glede na izbrane parametre pregleduje aktivnosti in stroške. Poleg tega lahko dobiva avtomatično generirano personalizirano poročilo na epošto, glede na zahtevane in dogovorjene potrebe.

OCENJEVANJE OBISKOVALCEV IN STRANK

Ob potrebi po povratni informaciji obiskovalcev, strank, nadzornikov, preprosto vnesemo ocenjevalne parametre na spletni portal za vsako mikrolokacijo.

Posameznik ob postavljeni zahvali/plaketi/obvestilu z integrirano QR kodo mikrolokacije slika kodo z fotoaparatom telefona.

Uporabnika avtomatično usmeri na ocenjevalno stran in pogled na seznam aktivnosti  mikrolokacije.

Uporabniku lahko omogočimo sodelovanje v nagradni igri in mu poleg tega pokažemo tudi obvestilo ali dnevno promocijo.

KAKŠNE SO PREDNOSTI REŠITVE?

+ preprosto beleženje aktivnosti

+ avtomatično generiranje personaliziranih poročil

+ komunikacija z izvajalci del

+ pregled nad stroški izvajanja

+ opomniki in opozorila

+ povratna informacija strank z ocenami

+ promocijska obvestila strankam

+ arhiv

+ cenovno zelo ugodna rešitev

 

Zanima nas predstavitev rešitve kontrolinga


PRIMERI UREDITVE KONTROLIRANJA NALOG

14Jun 2019

Enostaven postopek evidentiranja fizičnih vpogledov v osebni podatek Za podjetje katero še ni prešlo na brezpapirno poslovanje je GDPR uredba otežila poslovanje, saj zahteva evidenco vpogledov in sprememb osebnih podatkov. Za take in podobne primere smo pripravili enostavno rešitev. Osebne podatke označimo z kodo Vsak osebni podatek opremimo z kodo in s tem poenostavimo izvajanje […]

11Jun 2019

Pri pobiranju smeti se soočamo z večimi problemi in sicer: Kako izvajati evidenco praznenja posameznih posod?Kako popisati napolnjenost posod na ekoloških otokih?Kako pridobiti povratno informacijo zadovoljstva uporabnikov?Kako si lahko uporabnik pridobi evidenco praznenja njegove posode?Kako obveščati uporabnika? Evidentiranje posod in ekoloških otokov Vse posode za določene odpadke opremimo z QR kodo. Ta je določena z […]