KONSIGNACIJA

30-dnevni brezplačni preizkus

dotBusiness KONSIGNACIJA

je primeren za podjetja, katera imajo potrebo po vodenju zalog konsignatorja.

Sistem omogoča konkurenčno vodenje zalog konsignatorja, proces izdaje blaga iz konsignacijskega skladišča in avtomatičen prejem blaga v glavno skladišče podjetja.

Posebna odlika sistema je samodejni prevzem blaga na podlagi eRačuna.

Proces izdaje iz konsignacije in prevzema blaga v glavno skladišče je brez avtomatizacije zamuden proces.

Modul konsignacija zajema sledeče funkcionalnosti:

  • prejem blaga v konsignacijska skladišča,
  • izdaje iz konsignacijskih skladišč,
  • prejemnice blaga v glavno skladišče podjetja,
  • vodenje zalog konsignacijskih skladišč
  • statistika prejema in izdaje blaga.

Dobavnica (konsignacijska) z univerzalnim uporabniškim vmesnikom je namenjena izdaji blaga iz konsignacijskih skladišč. Ob izdaji iz konsignacijskega skladišča lahko izdelamo avtomatičen prejem blaga v glavno skladišče.

Prejemnica (konsignacija) z univerzalnim uporabniškim vmesnikom za izdelavo prevzema blaga v konsignacijsko skladišče z beleženjem pogojev za avtomatičen prenos na glavno skladišče.

Vodenje zalog konsignatorja na pregleden in enostaven način.
Prenos med konsignacijskih in glavnim skladiščem.

E-Poslovanje

S pomočjo dodatnega modula lahko proces podpisovanja dobavnic izvajamo popolnoma v elektronski obliki. Poleg tega se proces potrjevanja posameznih dokumentov izvaja v elektronski obliki s pomočjo dokumentnega sistema.

Kaj je dodana vrednost paketa dotBusiness Konsignacja?

+ Izdaja blaga iz konsignacijskega skladišča z avtomatičnim prejemom v glavno skladišče

+ Vodenje zalog po konsignatorjih

+ Statističen pregled izdaj in prejemov

+ E-poslovanje v povezavi z DMS sistemom Therefore

 

Zanima nas predstavitev rešitve dotBsuiness

Video prikaz enostavnega uporabniškega vmesnika za prejem in izdajo blaga in storitev.

Inovativne informacijske rešitve dotBusiness – konsignacija.

 

 

OSTALE REŠITVE


 

ZADNJI PRISPEVKI