KONSIGNACIJA

30-dnevni brezplačni preizkus

dotBusiness KONSIGNACIJA

je primeren za podjetja, katera imajo potrebo po vodenju zalog konsignatorja.

Sistem omogoča konkurenčno vodenje zalog konsignatorja, proces izdaje blaga iz konsignacijskega skladišča in avtomatičen prejem blaga v glavno skladišče podjetja.

Posebna odlika sistema je samodejni prevzem blaga na podlagi eRačuna.

Proces izdaje iz konsignacije in prevzema blaga v glavno skladišče je brez avtomatizacije zamuden proces.

Modul konsignacija zajema sledeče funkcionalnosti:

  • prejem blaga v konsignacijska skladišča,
  • izdaje iz konsignacijskih skladišč,
  • prejemnice blaga v glavno skladišče podjetja,
  • vodenje zalog konsignacijskih skladišč
  • statistika prejema in izdaje blaga.

Dobavnica (konsignacijska) z univerzalnim uporabniškim vmesnikom je namenjena izdaji blaga iz konsignacijskih skladišč. Ob izdaji iz konsignacijskega skladišča lahko izdelamo avtomatičen prejem blaga v glavno skladišče.

Prejemnica (konsignacija) z univerzalnim uporabniškim vmesnikom za izdelavo prevzema blaga v konsignacijsko skladišče z beleženjem pogojev za avtomatičen prenos na glavno skladišče.

Vodenje zalog konsignatorja na pregleden in enostaven način.
Prenos med konsignacijskih in glavnim skladiščem.

E-Poslovanje

S pomočjo dodatnega modula lahko proces podpisovanja dobavnic izvajamo popolnoma v elektronski obliki. Poleg tega se proces potrjevanja posameznih dokumentov izvaja v elektronski obliki s pomočjo dokumentnega sistema.

Kaj je dodana vrednost paketa dotBusiness Konsignacja?

+ Izdaja blaga iz konsignacijskega skladišča z avtomatičnim prejemom v glavno skladišče

+ Vodenje zalog po konsignatorjih

+ Statističen pregled izdaj in prejemov

+ E-poslovanje v povezavi z DMS sistemom Therefore

 

Zanima nas predstavitev rešitve dotBsuiness

Video prikaz enostavnega uporabniškega vmesnika za prejem in izdajo blaga in storitev.

Inovativne informacijske rešitve dotBusiness – konsignacija.

 

 

OSTALE REŠITVE


 

ZADNJI PRISPEVKI


14Jun 2019

Enostaven postopek evidentiranja fizičnih vpogledov v osebni podatek Za podjetje katero še ni prešlo na brezpapirno poslovanje je GDPR uredba otežila poslovanje, saj zahteva evidenco vpogledov in sprememb osebnih podatkov. Za take in podobne primere smo pripravili enostavno rešitev. Osebne podatke označimo z kodo Vsak osebni podatek opremimo z kodo in s tem poenostavimo izvajanje […]

11Jun 2019

Pri pobiranju smeti se soočamo z večimi problemi in sicer: Kako izvajati evidenco praznenja posameznih posod?Kako popisati napolnjenost posod na ekoloških otokih?Kako pridobiti povratno informacijo zadovoljstva uporabnikov?Kako si lahko uporabnik pridobi evidenco praznenja njegove posode?Kako obveščati uporabnika? Evidentiranje posod in ekoloških otokov Vse posode za določene odpadke opremimo z QR kodo. Ta je določena z […]