KNJIGA POŠTE

30-dnevni brezplačni preizkus

dotBusiness KNJIGA POŠTE

je primeren za vsako podjetje ali ustanovo, katero želi urediti vse prejete in poslane dokumente. Sistem omogoča popolno elektronsko poslovanje.

Sistem omogoča vodenje evidence za vse prejete in poslane dokumente. Proces prejema in pošiljanja dokumentov je lahko v e-obliki kot tudi v papirnati. Posebna odlika sistema je samodejni zajem metapodatkov na podlagi eRačuna in v povezavi z DMS sistemom Therefore.

E-poslovanje dodatno dviga storilnost podjetja, olajša iskanje informacij kar zagotavlja nižje stroške poslovanja in višji RVC poslovanja. V povezavi z DMS sistemom Therefore lahko avtomatiziramo proces zajema podatkov, podpisovanja dokumentov in arhiviranje.

Modul pošta zajema sledeče dokumente:

  • prejeti dokumenti (računi, naročila, pogodbe, davčne in sodne listine, dopisi, …),
  • poslani dokumenti (računi, naročila, pogodbe, davčne listine, dopisi, …),
  • izdelava UPN paketov za plačila,
  • vodenje plačil računov,
  • pregled pošte,
  • avtomatičen zajem metapodatkov z e-računom,
  • proženje procesa potrjevanja dokumenta (z DMS modulom in Therefore sistemom),
  • medsebojna povezava dokumentov,
  • pregled pošte.

Prejeta pošta z univerzalnim uporabniškim vmesnikom je enostavna za izdelavo evidenc prejetih dokumentov. Vodimo lahko seznam in podrobnosti vseh dokumentov kateri prispejo v podjetje. Poleg tega lahko v celoti vodimo proces potrjevanja posameznih vrst prejetih dokumentov (računi, pogodbe, naročila, davčne listine, sodne listine, …). Za potrebe plačil lahko izvajamo izdelavo UPN paketov in vodimo evidenco plačil.

Poslana pošta z univerzalnim uporabniškim vmesnikom je enostavna za izdelavo evidenc poslanih dokumentov. Vodimo lahko seznam in podrobnosti vseh dokumentov kateri se pošiljajo iz podjetja. Poleg tega lahko v celoti vodimo proces potrjevanja posameznih vrst poslanih dokumentov (računi, pogodbe, naročila, davčne listine, sodne listine, …).

Pregled pošte vam nudi statističen pregled tako prejete kot poslane pošte in evidenco plačil.

 

Povezava med dokumenti

Posamezen dokument je lahko povezan z več dokumenti z drugimi moduli (dogodki, dobavnice, računi, delovni nalogi, …).

S pomočjo DMS modula pa vsak dokument (prejeti račun, prejeta naročila, pogodbe, …) lahko tudi fizično prikličemo iz dokumentnega sistema v vpogled.

E-Poslovanje

S pomočjo dodatnega modula lahko proces potrjevanja dokumentov avtomatično prožimo in nadzorujemo.

Kaj je dodana vrednost paketa dotBusiness?

+ Stalen pregled nad prejetimi dokumenti,

+ stalen pregled nad poslanimi dokumenti,

+ izdelava UPN nalogov in paketov,

+ vodenje plačil,

+ samodejni zajem meta poddatkov z e-računom,

+ statističen pregled prejemov in pošiljanj,

+ E-poslovanje v povezavi z DMS sistemom Therefore.

 

Zanima nas predstavitev rešitve dotBusiness

Video prikaz enostavnega uporabniškega vmesnika knjige pošte.

Inovativne informacijske rešitve dotBusiness – pošta.

 

 

OSTALE REŠITVE


 

ZADNJI PRISPEVKI