TRGOVINSKA DEJAVNOST

30-dnevni brezplačni preizkus

dotBusiness TRGOVINA

je primeren za podjetja, katerih primarna ali dodatna dejavnost je prodaja artiklov, storitev ali naprav. Prodaja artiklov in naprav je podprta z beleženjem serijskih številk in je lahko povezana z morebitnimi servisnimi aktivnostmi in dokumentnim sistemom.

Sistem omogoča konkurenčno vodenje zalog, proces izdaje in prejema blaga ter izvajanje garancijskih in izven garancijskih aktivnosti. Nabavni proces je podprt tudi z avtomatizirano izdajo rezerviranih artiklov za kupca. Posebna odlika sistema je samodejni prevzem blaga na podlagi eRačuna.

Proces izdaje in prevzema blaga sta temelj poslovanja vsakega podjetja s trgovsko dejavnostjo.

E-poslovanje pa dodatno dviga storilnost podjetja, olajša iskanje informacij kar zagotavlja nižje stroške poslovanja in višji RVC poslovanja.

Modul trgovina zajema sledeče dokumente:

  • ponudbe/predračuni,
  • dobavnice,
  • prejemnice blaga,
  • računi za fakturiranje blaga in storitev,
  • naročila dobaviteljem,
  • avansni računi,
  • dokumenti interne porabe blaga,
  • materialno skladišče,
  • medskladiščno poslovanje,
  • statistika prejema in izdaje blaga.

Ponudbe/predračuni z univerzalnim uporabniškim vmesnikom omogočajo hitro in enostavno izdelavo dokumenta s pošiljanjem  po e-pošti.

S pomočjo ORGANIZATORJA NALOG si lahko pomagamo z upravljanjem vseh povpraševanj in naročil kupcev.

Dobavnica z univerzalnim uporabniškim vmesnikom je namenjena izdaji blaga. V dobavnici lahko beležimo rezervacije blaga za kupca, interna naročila blaga in vodenje izdaj blaga po serijskih številkah.
V dobavnico lahko uvozimo dogodek, predračun ali delovni nalog. Za obračun pa jo lahko enostavno izvozimo v račun ali blagajniški račun za gotovinsko poslovanje.
Podprto je seveda tudi E-poslovanje s e-podpisom dobavnice, pošiljanjem kopije partnerju izdane dobavnice in arhiv dokumenta v DMS-u (dokumentnem sistemu).

Račun z univerzalnim uporabniškim vmesnikom je enostaven za izdelavo in omogoča uvoz vseh vrst dokumentov (dobavnice, dogodki, delovni nalogi, predračuni, avansni računi). Izdamo ga lahko v klasični obliki s tiskanjem, pdf obliki, ali kot eRačun po standardu e-Slog 1.6 tudi z ovojnico za pošiljanje preko UJP-neta ali bančnega kanala.

Interna poraba z univerzalnim uporabniškim vmesnikom je dokument za razknjiževanje blaga porabljenega v internih procesih (servisni, proizvodni, …)

Vodenje zalog in naročil dobaviteljem na pregleden in enostaven način.
Izvajanje rezervacij po kupcu in avtomatično izdajo blaga ob prevzemu, glede na predhodne rezervacije.

Glede na to, da lahko zaposleni, vključno z vodjo servisa, preko sistema beležijo delovne naloge in naročila za porabljen material ima vodja vedno na voljo sveže podatke za celovito spremljanje vzdrževalnega in servisnega dela, vključno s porabljenim materialom, opravljenimi urami in drugimi stroški.

Povezava med dokumenti

Posamezen račun je lahko povezan z več dokumenti znotraj modula (dobavnica, račun, predračun, delovni nalog, …), kot tudi z drugimi moduli (dogodki, knjigo pošte, …).

Posamezena dobavnica in interna poraba, kot tudi sklop dokumentov lahko vežemo na projekt in si s tem pomagamo pri vodenju projektov.

S pomočjo DMS modula pa vsak dokument (prejemnica, dobavnica, interna poraba, predračun in račun) lahko tudi fizično prikličemo iz dokumentnega sistema v vpogled.

E-Poslovanje

S pomočjo dodatnega modula lahko proces podpisovanja dobavnic izvajamo popolnoma v elektronski obliki. Poleg tega se proces potrjevanja posameznih dokumentov izvaja v elektronski obliki s pomočjo dokumentnega sistema.

Kaj je dodana vrednost paketa dotBusiness Trgovina?

+ Stalen pregled nad naročili kupcev (z ORGANIZATORJEM NALOG)

+ Odzivni čas obdelav naročil kupcev (z ORGANIZATORJEM NALOG)

+ Izdaja blaga vodena po serijskih številkah

+ Rezervacije blaga po kupcu

+ Samodejni prejem blaga z e-računom

+ Statističen pregled izdaj in prejemov

+ E-poslovanje v povezavi z DMS sistemom Therefore

 

Zanima nas predstavitev rešitve dotBusiness

Video prikaz enostavnega uporabniškega vmesnika za prejem in izdajo blaga in storitev.

Inovativne informacijske rešitve dotBusiness – modul trgovina.

 

 

OSTALE REŠITVE


 

ZADNJI PRISPEVKI