API VMESNIK

dotBusiness API

API (application programming interface) je vmesnik za povezavo z drugimi programskimi rešitvami.

Sistem omogoča povezavo z izmenjavo informacij z drugimi ERP, DMS in podobnimi rešitvami.

Popoln sistem je prilagodljiv sistem.

Povezava med različnimi sistemi

S pomočjo API vmesnika lahko našo spletno rešitev povezujemo za branje in pisanje podatkov v naš ali drug informacijski sistem.

 

Kaj je dodana vrednost dotBusiness?

+ enostaven in hiter uporabniški vmesnik,

+ spletni vmesnik za neodvisnost dostopa in sistema,

+ dodane app rešitve za Android in iOS sisteme,

+ API vmesnik za povezavo z drugimi sistemi,

+ e-Poslovanje v povezavi z DMS sistemom Therefore.

 

Zanima nas predstavitev rešitve dotBusiness

OSTALE REŠITVE


 

ZADNJI PRISPEVKI