dotBusiness Projekti

Modul Projekti

je namenjen upravljanju projektov in projektnih nalog.

To so lahko arhitekturna, umetniška, manufakturna proizvodna dela, implementacije storitev in blaga, ter podobne zahteve.

V posameznem projektu lahko vodimo naloge, delovne naloge, dogodke, pogovore med udeleženci projekta, lastno porabo materiala, izdobave blaga, meritve posameznih faz projekta.

Projekt omogoča tudi izdelavo kalkulacij donosa po posameznem projektu.

Povezani pa smo lahko tudi s spletnim portalom Projekti, ki preko varne povezave omogoča komunikacijo z vsemi udeleženci projektov.

Seveda pa lahko z eno potezo izdelamo obračun projekta.

Therefore konektor pa nam omogoča odpiranje dokumentov v dokumentnem sistemu direktno z klikom na ikono znotraj projekta.

IZVOZ – UVOZ PODATKOV MED DOKUMENTI

ZGODOVINA NALOG, DELOVNIH NALOGOV, PROJEKTOV

HITRA IN PREPROSTA ISKANJA IN UPORABA HITRIH FUNKCIJSKIH TIPK

PRIORITETE, ROKI ZA IZVEDBO POSAMEZNIH NALOG, POROČILA

Demo video