spletni portal Marketing

Spletni portal Marketing

je namenjen izdelavi in pošiljanju marketing materiala.

Lista prejemnikov je direktno povezana z aplikacijo dotBusiness, tako da se podatki sinhronizirajo v obeh smereh.

S pomočjo predlog lahko izdelamo poljubne kampanje in jih pošiljamo izbranemu dopisnemu listu “mailing listi”.

Dopisni seznam “Mailing lista” ima zaradi preglednosti in lažje funkcionalnosti drevesno strukturo.

Vsaki kampanji lahko za vsako njeno povezavo določimo višino pridobljenih točk ob kliku.

Tako dobimo popolno povratno informacijo o zanimanju potencialnega kupca.

Podatki o klikih, odprtih mailih in točkah se online posodabljajo v dotBusiness aplikaciji.

POPOLNA POVRATNA INFORMACIJA VSEH POSLANIH KAMPANIJ

TOČKOVANJE POVEZAV IN KLIENTOV

DIREKTNA POVEZAVA S SISTEMOM ERP

Demo video