dotBusiness Trgovina

Modul Trgovina

je osnova vsem drugim modulom.
Vsebuje ERP in del CRM-ja, materialno poslovanje, medskladiščno poslovanje in naročanje blaga z izdelavo rezervacij.

V paketu so prejemnice, ponudbe/predračuni, dobavnice, prenosnice, naročila, lastna poraba in kompletni šifranti za CRM in trgovinsko poslovanje.

Vsi dokumenti so pripravljeni za medsebojno izvozno/uvozno izmenjavo podatkov.
S pomočjo toka dokumentov imamo revizijsko sled vseh izvozov in uvozov dokumentov.

Seznamu računov nam služi tudi kot evidenca plačil računov.
Poleg tega lahko iz seznama računov izdelate e-račune za partnerje ki si to želijo.

Dokumenti omogočajo tudi sprotno kreiranje artiklov/storitev/paketov, izdelavo rezervacij artiklov za partnerja, ter interni zbirnik naročil.

Prevzem blaga lahko izdelate po metodi prodajne cene z rabatom ali nabavne cene z maržo.

Vsak dokument je možno povezati z dokumentnim sistemom Therefore, tako da ga prikličete znotraj programa z preprostim klikom na ikono ali pritiskom funkcijske tipke. 

UVOZ – IZVOZ PODATKOV MED DOKUMENTI

HITRO ISKANJE PO VSEH KRITERIJIH IN HITRE FUNKCIJSKE TIPKE

POVEZAVA DOKUMENTOV Z DOKUMENTNIM SISTEMOM

KREIRANJE e-RAČUNOV

REZERVACIJE ARTIKLOV, ZBIRNIK NAROČIL, TOK DOKUMENTOV

PODPISOVANJE DOKUMENTOV NA TABLICAH

Demo video