Blog Archive

14

September

prejemnica-eracun

Sedaj lahko z enostavnim uvozom e-Računa po standardu eSlog 1.6 uvozimo postavke računa v prejemnico.

To je najhitrejši način prevzema blaga v skladišče podjetja.
Določimo le maržo saj nam nabavno ceno prebere že z eRačuna!